Training Center

ศูนย์พัฒนาแพทย์แผนไทย สบาย คอร์เนอร์ สปา เปิดจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาคทฤษฎีพร้อมทั้งภาคปฏิบัติรวม 16 หลักสูตร เป็นรายบุคคลทั้งชาวไทยและต่างชาติ หรือเป็นกลุ่มอย่างน้อย 6 คนขึ้นไป ระยะเวลาในการฝึกอบรมของแต่ละหลักสูตรประมาณ 5-15 วัน แม้ผู้ฝึกอบรมจะจบการฝึกอบรมครบหลักสูตรไปแล้ว แต่สามารถกลับมาทบทวนได้ตามหลักสูตรที่ลงทะเบียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยผู้ฝึกอบรมจะได้รับอุปกรณ์และคู่มือการฝึกอบรม ดังนี้
- หนังสือ 1 เล่ม
- ชุดเรียนฟรี 1 ชุด
- เอกสารประกอบการฝึกอบรมตามหลักสูตร
เมื่อจบหลักสูตรผู้ฝึกอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรโดยสมาคมแพทย์แผนไทย รับรองหลักสูตรจากกระทรวงสาธารณะสุข ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถนำไปประกอบการทำงานได้ทั้งในและต่างประเทศ หลักสูตรระยะสั้นที่เปิดอบรม มี 16 หลักสูตรดังนี้

1. หลักสูตรนวดแผนไทย 60 ชม.

เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการนวดแผนไทยมาก่อน เป็นการเรียนรู้พื้นฐานศาสตร์แห่งการนวดแผนไทยทั้งแบบราชสำนักและแบบเชลยศักดิ์ เมื่อฝึกอบรมจนจบหลักสูตรสามารถนำมาใช้ประโยชน์กับคนรอบข้างได้

2. หลักสูตรนวดแผนไทย 150 ชม.

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานที่ประเทศไทยและต่างประเทศ เป็นหลักสูตรการเรียนรู้นวดแผนไทยที่ผสมผสานระหว่างแบบราชสำนักและแบบเชลยศักดิ์ ผู้ฝึกอบรมต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องกายวิภาคศาสตร์ สรีระวิทยา และกล้ามเนื้อต่างๆ ของร่างกาย เมื่อฝึกอบรมจนจบหลักสูตรสามารถนำใบประกาศนียบัตรไปประกอบอาชีพทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปเปิดกิจการร้านนวดแผนไทยได้ด้วย

3. หลักสูตรนวดแผนไทย 372 ชม.

ผู้ฝึกอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคการนวด วิธีการนวดแผนไทยอย่างถูกวิธี มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกายวิภาคศาสตร์ สรีระวิทยา กล้ามเนื้อต่างๆ เส้นเอ็น และจุดประสาทต่างๆ ของร่างกายทั้งหมดอย่างชำนาญและแม่นยำ เมื่อฝึกอบรมจนจบหลักสูตรนี้สามารถเป็นผู้ช่วยวิทยากรครูแพทย์แผนไทยได้ หากฝึกฝนพัฒนาตนเองจนเกิดความชำนาญก็จะสามารถก้าวขึ้นเป็นวิทยากรครูนวดแผนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับเจ้าของกิจการสามารถนำความรู้ไปจัดฝึกอบรมเบื้องต้นให้แก่พนักงานในร้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น

4. หลักสูตรนวดแผนไทยประคบสมุนไพร 60 ชม.

เป็นการเรียนรู้วิธีการผสมผสานการนวดแผนไทย สมุนไพรไทยและความร้อนเข้ามาช่วยในการคลายกล้ามเนื้อที่มีปัญหา เพื่อให้การนวดบำบัดดูแลรักษากล้ามเนื้อหายเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้ฝึกอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติตัวยาสมุนไพรไทยต่างๆ พร้อมทั้งวิธีการทำลูกประคบสมุนไพรด้วยตัวเอง

5. หลักสูตรนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า 60 ชม.

เป็นการเรียนรู้วิธีการนวดและกดจุดสะท้อนตามจุดประสาทต่างๆ ของฝ่าเท้า เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดและกระตุ้นการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

6. หลักสูตรนวดน้ำมันหอมระเหย 60 ชม.

เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการนวดน้ำมันมาก่อน เป็นการเรียนรู้ฝึกอบรมขั้นพื้นฐานการนวดน้ำมัน ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นพื้นฐานหลักของการนวดสปาทุกประเภท โดยพนักงานนวดของสปาไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติในการนวดหลักสูตรนี้ ผู้ฝึกอบรมสามารถพัฒนาตนเองจากหลักสูตรนี้ไปยังหลักสูตรนวดสปาอื่นๆ เพื่อสามารถเพิ่มพูนรายได้ของตนเองให้มากยิ่งขึ้น

7. หลักสูตรสปาไทย 150 ชม.

เป็นการเรียนรู้ฝึกอบรมเกี่ยวกับองค์รวมของสปาและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในสปา ได้แก่ วิธีการนวดน้ำมันหอมระเหย เทคนิคการนวด คุณสมบัติและวิธีการใช้น้ำมันหอมระเหย
การสครับผิว การพอกผิว รวมทั้งการใช้วารีบำบัด เมื่อฝึกอบรมจนจบหลักสูตรสามารถนำใบประกาศนียบัตรไปสมัครงานกับสปาที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มรายได้หรือนำไปประกอบในการเปิดร้านสปาได้อย่างมืออาชีพ

8. หลักสูตรนวดไทยอโรม่า 60 ชม.

เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานการนวดแบบไทยประยุกต์และการนวดอโรม่าได้อย่างลงตัว เรียนรู้วิธีการใช้และคุณสมบัติของกลิ่นน้ำมันหอมระเหย เพื่อช่วยบำบัดด้านจิตใจและลดความตึงเครียด โดยท่วงท่าของการนวดไทยอโรม่า ช่วยสร้างความผ่อนคลายและลดอาการตึงของกล้ามเนื้อเส้นเอ็น เมื่อฝึกอบรมจนจบหลักสูตรสามารถนำไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง

9. หลักสูตรนวดน้ำมันแบบสวีดิช 60 ชม.

เป็นหลักสูตรฝึกอบรมการนวดน้ำมันเฉพาะทาง ซึ่งผสมผสานการนวดน้ำมันแบบหนักและเร็วสลับกัน โดยใช้เทคนิคการสับ การทุบ การตบ และการใช้ฝ่ามือคลึงไปตามกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นในส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพื่อผ่อนคลายอาการตึงของกล้ามเนื้อ เมื่อฝึกอบรมจนจบหลักสูตรนี้สามารถเพิ่มรายได้ให้กับตนเองมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการนวดน้ำมันแบบสวีดิชยังคงเป็นที่ต้องการของร้านสปาและได้รับความนิยมจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

10. หลักสูตรนวดน้ำมันแบบสปอร์ต 60 ชม.

เป็นหลักสูตรที่เพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ฝึกอบรมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นการนวดน้ำมันเฉพาะทางที่เน้นเฉพาะบริเวณกล้ามเนื้อที่มีปัญหา เหมาะสำหรับนักกีฬาและผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำ ซึ่งต้องการเพิ่มความยืดหยุ่นให้กล้ามเนื้อ ผู้ฝึกอบรมจนจบหลักสูตรนี้จะเป็นที่ต้องการของสปอร์ตคลับหรือฟิตเนสต่างๆ ที่มีบริการสปา รายได้ค่อนข้างดีเพราะต้องใช้เทคนิคของการนวดให้กล้ามเนื้อที่ตึงมากเกิดความยืดหยุ่นโดยที่ลูกค้าไม่เกิดอาการบาดเจ็บแต่อย่างใด

11. หลักสูตรนวดสลายไขมัน 60 ชม.

เป็นหลักสูตรการเรียนรู้กลไกการเกิดไขมันหรือเซลลูไลท์ และระบบการเผาผลาญอาหาร พร้อมทั้งเทคนิคขั้นตอนการนวดกระชับสัดส่วนเพื่อกระตุ้นระบบการเผาผลาญของไขมันในร่างกายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การกระชับสัดส่วนด้วยวิธีธรรมชาติบำบัดเป็นที่ชื่นชอบทั้งชาวไทยและต่างชาติ สามารถทำให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นที่ดีขึ้น อีกทั้งไม่มีเซลลูไลท์เกาะติดตามกล้ามเนื้อ ผู้ฝึกอบรมจนจบหลักสูตรนี้สามารถเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง เพราะเป็นที่ต้องการของร้านสปาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

12. หลักสูตรนวดหินร้อน 60 ชม.

เป็นหลักสูตรการเรียนรู้วิธีการนวดด้วยหินร้อน จุดจักระสำคัญต่างๆ ของร่างกาย และคุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยในการผ่อนคลายจิตใจตามลักษณะกลิ่นของน้ำมัน พร้อมทั้งทฤษฎีเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดและคุณสมบัติของหินและแร่ธาตุต่างๆ ที่นำมาใช้เป็นหินร้อนในการบำบัดรักษา เพื่อปรับสมดุลและดูดซับของเสียออกจากร่างกาย ผู้ฝึกอบรมจนจบหลักสูตรนี้จะเป็นที่ต้องการอย่างมากของร้านสปาในประเทศและต่างประเทศทำให้มีรายได้สูง โดยเฉพาะประเทศที่มีภูมิอากาศหนาว

13. หลักสูตรสปาตัว 60 ชม.

เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการทำสปาตัวในแต่ละประเภท พร้อมทั้งสรรพคุณและวิธีการใช้สมุนไพรต่างๆ ที่สามารถนำมาทำสปาตัวได้อย่างถูกต้อง เมื่อฝึกอบรมจนจบหลักสูตรนี้สามารถทำงานที่ร้านสปาหรือสามารถเปิดร้านได้เอง

14. หลักสูตรขัดผิว 30 ชม.

เป็นหลักสูตรการเรียนรู้วิธีการใช้สมุนไพรไทย สารสกัดที่นำมาขจัดเซลล์ผิว และลักษณะผิวแต่ละแบบได้อย่างชำนาญมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเทคนิคในการดูแลและกระชับผิวพรรณได้อย่างถูกต้องให้แลดูขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ เมื่อฝึกอบรมจนจบหลักสูตรนี้สามารถให้ความรู้และตรวจสอบสภาพผิว พร้อมทั้งดูแลผิวพรรณให้ชุ่มชื้นอย่างเป็นธรรมชาติได้ถูกวิธี

15. หลักสูตรนวดหน้า 30 ชม.

เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการนวดหน้า การกดจุดประสาทต่างๆ บนใบหน้าที่สัมพันธ์กับอวัยวะภายใน เพื่อช่วยลดภาวะความตึงเครียดและปรับสมดุลให้ใบหน้าแลดูอ่อนกว่าวัย พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและระบบต่อมน้ำเหลืองด้วยวิธีการนวดแบบธรรมชาติ รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพผิวหน้า เพื่อสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม เมื่อฝึกอบรมจนจบหลักสูตรนี้สามารถนำไปประกอบวิชาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลใบหน้าให้คำแนะนำลูกค้าได้อย่างถูกวิธีเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองได้มากยิ่งขึ้น

16. หลักสูตรวิทยากรครูนวดไทย, สปาเพื่อสุขภาพและเสริมความงาม

สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยภายใต้กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้กำหนดการเปิดอบรมหลักสูตรนี้ ทำการรับรองและออกใบประกาศนียบัตรให้เมื่อฝึกอบรมจนจบหลักสูตร ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพเชิงวิชาการและภาคปฏิบัติด้านวิทยากรครูให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงผู้ที่อยากเปิดกิจการ เป็นผู้ฝึกสอนหรือครูสอนสำหรับบริษัท ร้านสปาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีการจัดฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพ เสริมสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องแม่นยำให้แก่พนักงาน

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

1. อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. สุขภาพร่างกายแข็งแรงและไม่มีโรคติดต่อ
3. ไม่ได้กำลังตั้งครรภ์